|CAT|ESP|ENG|

 

| EMPRESA | SERVEIS | PROJECTES | EXPERIÈNCIA | CONTACTAR |

 

Els serveis de MIRA Energia són adequats per a edificis, indústries, polígons, barris, àrees de nova urbanització o explotacions agropecuàries.

MIRA Energia té la capacitat de realitzar tant càlculs simplificats basats en el coneixement establert de la tecnologia com càlculs de simulació dinàmica. Es té l'experiència necessària per treballar amb eines de software de càlcul dinàmic del comportament energètic de sistemes i d'edificis, com TRNSYS o TAS.

Els projectes d'energia solar tèrmica s'optimitzen mitjançant una de les més avançades eines de simulació dinàmica específiques per aquesta aplicació, existents actualment: TRANSOL

Estudis

Projectes d'enginyeria


Certificacions


Auditories


Gestió de projectes

 

 


  
  ® 2011 mira energia, All Rigts Reserved

Avís Legal